2x3 2 cicles de grau superior en 3 cursos

El 2x3 entre Gràfica publicitària i Gràfica interactiva es basa en el fet que els cicles formatius de grau superior de la família professional de la Comunicació gràfica i audiovisual tenen en comú diversos mòduls o assignatures.
 
El nostre centre ofereix a l'alumnat cursar els dos cicles en tres cursos a partir d'aquest esquema:
1r curs: Mòduls comuns als dos cicles.
2n curs: Assolir el primer títol de tècnic en Gràfica publicitària
3r curs: Assolir el segon títol de tècnic en Gràfica interactiva.