Curs de preparació de la part comuna i de la part específica de la prova d'accés a grau mitjà

PART COMUNA:
Inici: setembre 2015
De dilluns a dijous, de 17 a 20 h

durada: 330 h
quota: 50 euros

PART ESPECÍFICA:
Inici: gener 2016
Dia, a concretar.

durada: 50 h
quota: 96 euros


Curs amb certificat vàlid per a les proves d’accés als cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny.
El 20% de la nota que s'obté en el curs preparatori se suma a la nota de la prova d'accés.