Curs de preparació de la part específica de la prova d’accés de grau mitjà

PART ESPECÍFICA:
17 de gener al 25 d’abril de 2018
dimecres, 17.00 a 21.00 h
durada: 50 h
quota: 96 euros

Curs amb certificat vàlid per a les proves d’accés als cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny.
El 20% de la nota que s'obté en el curs preparatori se suma a la nota de la prova d'accés.