Cursos de preparació de la part comuna i la part específica de la porva d'accés a grau superior

D'octubre de 2015 a maig de 2016

PART COMUNA:
Dilluns i dimarts, de 17 a 21.15 h
Dijous, de 17 a 20.30 h

Durada: 300 h
Preu curs complet: 50 euros
Matèries: Matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i anglès

 

PART ESPECÍFICA:
dimecres i divendres de 17 a 21 h

Durada: 198 h
Quota inicial: 150 euros
Rebut mensual: 22,15 euros
Matèries: Dibuix artístic i Cultura audiovisual

Curs amb certificat vàlid per a les proves d’accés als cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny.
El 20% de la nota que s'obté en el curs preparatori se suma a la nota de la prova d'accés.