Cursos de preparació de la part específica de la porva d'accés a grau superior

 
PART ESPECÍFICA:
22 de gener al 26 d’abril de 2018
dilluns a dijous, 17.00 a 21.00 h
durada: 198 h
quota inicial: 150 euros
3 mensualitats: 51,67 euros

Curs amb certificat vàlid per a les proves d’accés als cicles formatius d’Arts plàstiques i disseny.
El 20% de la nota que s'obté en el curs preparatori se suma a la nota de la prova d'accés.