JONATHAN MIRANDA segon curs

ALEIX ROCASALBAS segon curs


XAVI NOVELL segon curs

ALBERT SANMARTIN segon curs

XAVI NOVELL segon curs

XAVI NOVELL segon curs


XAVI NOVELL segon curs

XAVI NOVELL segon curs


BERNAT VILASECA primer curs

PACO OBIOL primer curs


JOSÉ FERNÁNDEZ projecte final

XAVI NOVELL primer curs


BERNAT VILASECA segon curs

BERNAT VILASECA segon curs


col·laboració amb l'escola d'art del treball

col·laboració amb l'escola d'art d'igualada