MATERIAL PROVES D'ACCÉS

Material part
específica prova accés
grau mitjà

Descarregar

Examen part específica
grau mitjà (exemple 1)

Descarregar

Examen part específica
grau mitjà (exemple 2)

Descarregar

Material part específica
prova accés grau superior

Descarregar

Examen Dibuix artístic part específica
grau superior (exemple 1)

Descarregar

Examen Dibuix artístic part específica
grau superior (exemple 2)

Descarregar

Examen Dibuix tècnic part específica
grau superior (exemple 1)

Descarregar

Examen Dibuix tècnic part específica
grau superior (exemple 2)

Descarregar

Examen Volum part específica
grau superior (exemple 1)

Descarregar

Examen Volum part específica
grau superior (exemple 2)

Descarregar

Examen Cultura audiovisual part específica
grau superior (exemple 1)

Descarregar

Examen Cultura audiovisual part específica
grau superior (exemple 2)

Descarregar

DOCUMENTACIÓ CICLES FORMATIUS

Quotes cicles
formatius

Descarregar

Documentació
preinscripció cicles formatius

Descarregar

Documentació matrícula alumnes
cicles formatius 1r curs

Descarregar

Documentació matrícula alumnes
cicles formatius 2n curs, obra i projecte final

Descarregar

DOCUMENTACIÓ CURSOS I TALLERS

Documentació matrícula alumnes tallers adults nou ingrés

Descarregar

Documentació matrícula
alumnes tallers adults continuïtat

Descarregar

Documentació matrícula
alumnes tallers infants nou ingrés

Descarregar

Documentació matrícula
alumnes tallers infants continuïtat

Descarregar

ALTRES

Concurs moble del futur
2013/14. Bases i butlleta d'inscripció

Descarregar

Concurs s Sant Jordi
2013/14. Bases i butlleta A3

Descarregar